Maatschappelijke vorming (2006-2007)

Culturele Vorming - je volgt een creastage van 2 dagen met verwerking naar de lagere school toe - je woont 2 theatervoorstellingen bij met intensieve begeleiding per voorstelling ( Kunst in Zicht) - Student op stap: je woont één culturele voorstelling bij Informatie- en communicatietechnieken §11. Inhoudelijk leer je de noodzakelijke technische vaardigheden om (door middel van de gepaste gratis software): - geluid te bewerken - video te bewerken - foto's te bewerken - presentaties te maken - publishing - webinfo op te slaan - digitale toetsen te maken. - rekenbladen te ontwerpen - mindmaps te ontwerpen - websites te maken. - etc… §12. Je maakt kennis met de educatieve context en het nut en de beperkingen van bovenvernoemde technieken. Maatschappelijke vorming Het noodzakelijke begrippenapparaat wordt verder uitgebreid. Aan de hand van debatten in de klas maar ook middels het opzetten van gezamenlijke presentaties krijg je een 'neus' voor belangrijke berichtgeving in contrast met 'faits divers'. Er worden aanzetten gegeven om belangwekkende gegevens te vertalen naar het werkveld…

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
MAVO Als inhoudelijk expert slaag je er in om: -de belangrijkste actuele gebeurtenissen permanent op te volgen en te linken aan elkaar; -de belangrijkste socio-politieke ontwikkelingen in een historisch referentiekader te plaatsen; -onverkort de website 'www.actualiteit.org' als referentie te hanteren. Als cultuurparticipant kan je: -het onderscheid tussen relevante en minder relevante nieuwsbronnen implementeren bij je eigen nieuwsgaring; -jezelf als constructief-kritisch wereldburger opstellen; -jezelf actief engageren bij activiteiten die breed-sociale doelen op langere termijn beogen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Culturele Vorming Vaardigheden van 1illo. Informatie- en communicatietechnieken Het programma eerste jaar ict wordt als vertrekpunt genomen (tekstverwerker word , werken met windows (o.a. bestandbeheer), internet en email, werken met een leeromgeving) Maatschappelijke vorming Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van zowel binnenlands als buitenlands 'nieuws'. Oog hebben voor de contextgevoeligheid van de 'feiten'.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Culturele Vorming - informatie - en werksessies - kranten, tijdschriften, …… Informatie- en communicatietechnieken Het cursusmateriaal en de benodigde internetverwijzingen vind je via de website www.lerarenopleidingvorselaar.be of blackboard of een andere electronische leeromgeving. Maatschappelijke vorming Lectuur van kranten, tijdschriften, raadplegen van Internetsites, opvolgen van relevante radio- en tvuitzendingen. Achtergrondliteratuur bij het uitwerken van de klaspresentaties.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260801
Code:
11260801
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands