meet en regeltechniek pract (2006-2007)

- Inleiding industriële automatisering en industriële informatica - PLC-hardware en PLC-terminologie - Het programmeerpakket SIMATIC STEP 7 - De PLC-basisintructies - Methoden voor het oplossen van logische problemen - Getallenverwerking met PLC, werken met databouwstenen - Analoge signaalverwerking

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
De logische terminologie van de PLC-wereld kunnen hanteren. Kunnen omgaan met de software-tools die nodig zijn om een PLC te programmeren. Kunnen analyseren van een logisch besturingsprobleem. De hierboven vermelde analyse kunnen vertalen naar een PLC-besturingsprogramma. Een bestaand PLC-programma kunnen lezen en begrijpen met o.a. de bedoeling wijzigingen aan te brengen. Analoge signalen kunnen meten en verwerken via de PLC.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Booleaanse algebra. Basiskennis elektriciteit en schematekentechnieken

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus, ondersteund door powerpoint presentaties, demo’s en oefenopdrachten Praktische PC/PLC-opstellingen voor het realiseren en uittesten van de oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
03200300
Code:
03200300
Vakcoördinator:
Hugo Belmans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands