LabVIEW (2006-2007)

-Basisprincipes van grafisch programmeren: kennismaking met de programmeeromgeving -Interpretatie van een VI (virtual instrument) - Basisfuncties -Controls en indicators -Loops - Sequence - Case - Formula node - Arrays -Strings -Clusters -Grafieken -Inleiding tot data acquisitie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
De bachelor in Elektromechanica kan de juiste basisstructuren gebruiken in een concrete toepassing De bachelor in Elektromechanica kan een beperkt project programmeren in LabVIEW De bachelor in Elektromechanica kan een project in LabVIEW debuggen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties basiskennis Windows

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

zie Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef
 • aan de computer
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210628
Code:
05210628
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands