Schriftelijke communicatie 1 (2006-2007)

Lezersgericht schrijven Doelgericht schrijven Inhoud van teksten: criteria waaraan een tekst moet voldoen Opbouw van teksten: structureren met alinea's en topische zinnen Vormgeving van teksten en BIN-normen Stijladviezen en spelling Brief, fax en e-mail: studenten worden twee modellen aangeboden die hen kunnen helpen met de opbouw van een brief (AIDA- en SCRAP-model). Studenten leren de formele vormvereisten van de brief, een fax en een e-mail kennen (BIN-normen).

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C1.2 De MA kan omgaan met culturele en subculturele verschillen. C1.2.3 Varieert zijn wijze van communiceren in functie van de behoeften en de communicatiewijzen van de mensen met wie hij werkt en blijft tegelijk authentiek. C1.3 De MA toont zichzelf helder en open in de communicatie met de ander. C1.3.2 Zoekt feedback bij de ander en geeft deze feedback ook waarde. C7.2 De MA bouwt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, volgt het op en stuurt het bij in samenspraak met de eigen organisatie. C7.2.1 Kan een realistische keuze van werkpunten verantwoorden. C7.2.2 Hanteert een ontwikkelingsplan met voor elke werkpunt een concreet actieplan. C7.2.3 Verbindt eigen werkpunten en actieplannen met de vragen en behoeften van de eigen organisatie. C7.2.4 Evalueert zelf kritisch zijn evolutie en stuurt bij in functie van het ontwikkelingsplan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Goede kennis van het Nederlands.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

VAN COILLIE, J. Bij de tekst. Schrijfboek voor sociaal werkers. Mechelen, Wolters Plantyn, 2006. (derde herziene druk) BASSTANIE, J. en BODE, F., Oefenboek, Geel, Campinia Media, 2006 (onuitgegeven bundel).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
04230083
Code:
04230083
Vakcoördinator:
Filip Bode
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands