Kwaliteitszorg (2006-2007)

Je maakt kennis met de specificiteit van Integrale Kwaliteitszorg in Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen. Belangrijke vragen als: 'Hoe beheers je kwaliteit?' en 'Wat zijn de taken van het management?' komen aan bod. Er worden enkele methoden aangereikt om procesmatig aan kwaliteitszorg te doen, met aansluitend een overzicht van de meest gebruikte.technieken. Tot slot worden de voorwaarden geschetst die bijdragen tot het slagen van kwaliteitszorg in de praktijk. Deze theorie wordt geconcretiseerd in actuele ontwikkelingen zoals 'klinische paden' en 'veiligheid van de patiëntenzorg'.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Leysens, G. (2006). Kwaliteitszorg. Onuitgegeven cursus voor het 3e jaar Bachelor in de Vroedkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07283041
Code:
07283041
Vakcoördinator:
Greet Leysens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands