Intensieve veehouderij (2006-2007)

Pluimveehouderij als economische landbouwtak. Varkenshouderij als economische landbouwtak. Kalverhouderij als economische landbouwtak. Andere takken van de intensieve veehouderij met enig economisch belang.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de waarde inschatten van de pluimvee- , varkenshouderij en andere takken uit de intensieve veehouderij, zowel economisch als foktechnisch.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • elektronisch leerplatform
  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
OA:
03293162
Code:
03293162
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands