design (2006-2007)

De cursus "Design" behandelt een systemlatische methode om van een probleem tot een ontwerp te komen. Hierbij komen een aantal computerhulpmiddelen aan bod zoals CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering), CIM (Computer Integrated Manufacturing), DFA (Design For Assembly), DFR (Design For Recycling). Een CAD-pakket gebruikt krommen, oppervlakken en volumes om een model op te bouwen. De cursus behandelt daarom de wiskundige achtergrond en eigenschappen van deze bouwstenen. Rapid Prototyping geeft ten slotte de mogelijkheden weer om het ontwerp een eerste tastbare vorm te geven en te testen op fouten.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
Toelichting:
 • De studenten kunnen de eigenschappen en kenmerken van krommen en oppervlakken opsommen (M-01).
 • De studenten kunnen de wiskundige vergelijkingen van verschillende krommen opstellen en verklaren (M-01).
 • De studenten kunnen de verschillende RP-technieken beschrijven en kunnen de toepassingen, de voor- en nadelen opsommen (M-01).
 • De studenten kunnen een DFA-analyse maken voor een manuele montage (M-02).
 • De studenten kunnen de beste oplossing kiezen uit de alternatieven m.b.v. waarderingsmatrixen (Kesselring) (M-03).
 • De studenten kunnen een RP-techniek kiezen op basis ven gegeven criteria (M-03).
 • De studenten kunnen een alternatieve oplossing aanpassen en verbeteren (M-04).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
Toelichting:
 • De studenten kunnen een eisenpakket voor een ontwerp opstellen (M-03).
 • De studenten kunnen zoekmethoden toepassen om alternatieve oplossingen voor componenten of ganse producten te bepalen (M-05).

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • De studenten kunnen de stappen van een methodisch ontwerp beschrijven (C7).
 • De studenten kunnen de analyse-instrumenten voor milieugerichte productontwikkeling beschrijven (C10).
 • De studenten kunnen een product analyseren op basis van eco-indicatoren (C10).

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • De studenten kunnen rekenen met matrices en veeltermen.
 • De studenten hebben basiskennis van materialen, sterkteleer en assembleren.
 • De studenten kunnen een tekening voor de werktuigbouw opstellen.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 • Eigen cursus: "Design".
 • Eigen powerpoint-presentaties (presentaties en hand-outs beschikbaar voor de studenten op Toledo).

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Eggert, Rudolph J., (2007). Technisch Ontwerpen. Amsterdam: Paerson Education.
 • Remmerswaal, Han., (2002). Milieugerichte productontwikkeling. Schoonhoven: Academic Service.
 • A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

  B. Omschrijving

  A. Types

  • mondeling examen
  • open boek
  • paper/werkstuk

  B. Omschrijving

  • DFA-analyse: paper/werkstuk (25% van de punten).
  • Mondeling examen (75 % van de punten)
   • Krommen en oppervlakken: (gesloten boek).
   • Overige hoofdstukken (open boek).
  • Presentaties en hand-outs beschikbaar voor de studenten op Toledo
  OA:
  03201360
  Code:
  03201360
  Vakcoördinator:
  Rudy Vervoort
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  0
  Onderwijstaal:
  Nederlands