Projectwerk, projectweek en studieuitstappen (2006-2007)

Projectwerk Studenten leren hoe ze gezamenlijk in een projectteam de uitgangspunten en randvoorwaarden van een project vastleggen in een projectvoorstel, het concept vervolgens uitwerken in een projectplan en tot slot de uitvoering voorbereiden in een uitvoeringsprogramma. Het projectwerk leidt tot een praktisch stappenplan dat studenten houvast biedt bij de aanpak van een project. Studenten leren 'in team' creatief werken rond een eerder onbekende materie. Hierbij primeert planmatig werken aan de opdracht, coöperatief leren, leren vanuit een probleemsituatie en leren vanuit een praktijksituatie waarbij vaardigheden kunnen ontwikkeld worden die perfect aansluiten bij de beroepspecifieke competenties van de opleiding. Projectweek en studieuitstappen Ieder academiejaar wordt op een zorgvuldige manier een buitenlandse projectweek uitgestippeld die aansluit bij de vakinhoudelijke thema's van de opleiding. Economische aardrijkskunde, internationale aspecten van handel drijven en transporteren komen hier op het voorplan. Daarnaast is oefening in internationale communicatievaardigheden belangrijke drijfveer.Hierbij is de Europese dimensie(uitbreiding EU) en globalisering van het logistiek gebeuren de leidraad. Bestemmingen als Frankrijk-Le Havre, Paris- CDG, Peugeot-Vesoul, Lufthansa-Frankfurt, Panalpina-Luxemburg, KLM-Amsterdam, Letland-Riga SIA BELWOOD...e.a. zijn reeds aan bod gekomen. Daarnaast worden in het kader van verschillende onderwijsactiviteiten op regelmatige tijdstippen kortere studieuitstappen georganiseerd naar binnen- en buitenlandse bedrijven: Toyota, Janssen Pharmaceutica, Johnson Controls, WCT-Meerhout, Nike, Rabbit,Katoennatie, Ahlers, SKF, BRUCARGO, Agfa-Gevaert, SEAGHA, Eurotunnel Folkstone, Haven van Antwerpen, Brussel, Gent, ...en logistieke beurzen als Logistica Utrecht, Transport and Logistics Antwerpen en Supply Chain Event Brussel.. Studenten organiseren ook jaarlijks de "Dag van de logistiek" waarbij zorgvuldig gekozen logistieke bedrijven worden bezocht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: Eigen ad hoc voorbereidingen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
02252200
Code:
02252200
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands