Organisatie en beleid van het MW en MAD (2006-2007)

OCMW Algemeen Welzijnswerk Etnisch-culturele minderheden Gezinszorg Bejaardenzorg Personen met een handicap Onderwijs Huisvesting Justitie Gezondheidszorg Bijzondere Jeugdbijstand

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er wordt vanuit gegaan dat de studenten de cursus ‘instellingen’ van het eerste jaar in grote lijnen als parate kennis bezitten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

WOUTERS, W., Organisatie en beleid van MW en Mad, 2006, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

OA:
04231210
Code:
04231210
Vakcoördinator:
Wim Wouters
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands