Zaakschadeverzekering (2006-2007)

BRAND 1.Brand eenvoudige risico's Toepasselijke wetgeving Onderscheid eenvoudig / speciale risico's Verzekerde gevaren en waarborgen Vaststelling van de verzekerde gevaren - eigenaar Verzekering van de aansprakelijkheid De verzekerde bedragen voor de basisgevaren en waarborguitbreidingen. Schaderegeling Toepassingen verplichte lectuur 2.Brand speciale risico's Algemene voorwaarden Waarborgen vaststelling van de verzekerde bedragen Algemene verzekeringstechnische begrippen RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING inleiding wetgeving inzake rechtsbijstandverzekering verzekerde risico's beschermingsbepalingen ten gunste van de verzekerden rechtsbijstand - schade waarborgen OMNIUM Waarborgen, uitsluitingen Te verzekeren waarde Verzekeringsformules Vergoedingen van de schade

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten moeten een theoretisch en praktisch inzicht verwerven in de verschillende zaakverzekeringen, evenals in de reglementeringen en de technische aspecten ervan. De studenten moeten eenvoudige vragen i.v.m. de waarborgen van een contract kunnen opzoeken en verwoorden. De studenten moeten in staat zijn polisvoorwaarden te vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wet 25 juni 1992,

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

DEFERME, A., Brandverzekering, onuitgegeven cursus. DEFEREME,A. Technische verzekeringen, onuitgegeven cursus. DEFERME A., Wetgeving en conventies, Academia Press, 2007.

C. Aanbevolen leermiddelen

SCHEURMANS,L.,Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Schoten, Intersentia, 2001, 603p De Verzekeringswereld, Verzekeringsnieuws

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

monitoraat op aanvraag
OA:
08271040
Code:
08271040
Vakcoördinator:
Ann Deferme
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands