Duits uitdieping (2006-2007)

Je gaat je basiskennis van de verschillende vakonderdelen (zie tweede jaar) uitbreiden en verdiepen. In het derde jaar ligt de focus op cultuur en literatuur van duitstalige gebieden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je kan je uitdrukken in de vreemde taal, zowel schriftelijk als mondeling. Goede kennis van de aangeboden basis in het tweede jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- handboeken: zie handboekenlijst - cursus lector per vakonderdeel en collegenotities - eigen website - literatuurlijst - bibliotheek en vakbibliotheek

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261770
Code:
11261770
Vakcoördinator:
Jen Van Loock
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Duits