Chronisch zieke kind (2006-2007)

Diabetes bij kinderen; Kinderen met visusstoornissen; Auditieve problemen bij kinderen; Spraak- en taalontwikkelingstoornissen; Ademhalings-en neurologische en revalidatie, Allergie bij kinderen; Kinderoncologie, Obesitas bij kinderen, Spierziekten bij kinderen, Regelgeving tegemoetkomingen voor chronisch zieke kinderen, Onderwijsmogelijkheden voor chronisch zieke kinderen. Zowel medische, verpleegkundige, psychosociale als pedagogische aspecten komen bij alle onderwerpen aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Syllabi van de verschillende lesdagen

C. Aanbevolen leermiddelen

Katholieke Hogeschool Kempen, (2005), KHKempen Stijlwijzer: Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel : KHKempen.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De paper met als algemene doelstelling aandacht voor de totale context van de zorg voor een kind met een chronische ziekte of handicap wordt beoordeeld op inhoud en vormvoorschriften. De opdracht wordt ingeleid door de opleidingsverantwoordelijke. Voor vragen en problemen bij de uitwerking van deze paper is contact met de opleidingsverantwoordlijke via mail mogelijk.
OA:
07284140
Code:
07284140
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands