Beeldende vorming (2006-2007)

Beeldende Vorming De cursus beeld behandelt: - Materie en techniek : de keuze wordt uitgebreid. - Beeldtaal: leren kijken naar andere beelden, vooral uit beeldende kunst vroeger en nu en in andere culturen. - inzicht verwerven in de evolutie in het beschouwen van beelden bij kinderen - Beeldaspecten worden verder uitgediept. - Didactiek: leren zoeken naar boeiende combinaties van materie en inhoud, aansluitend bij de leefwereld van de kinderenBeeldende Vorming

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Beeldende Vorming - Studenten kunnen de beginsituatie van een groep grondig bepalen. - Studenten kunnen hun verworven kennis en vaardigheden aanwenden op een flexibele manier - Student als organisator wordt sterker. - Studenten kunnen op begeleid zelfstandige wijze in het culturele landschap hun weg vinden voor informatie en activiteiten te krijgen en/of te volgen. - Studenten kunnen vernieuwende elementen aanwenden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Beeldende Vorming Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - Vanmeerbeeck AM, 2004. Beeldende Vorming. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout Studenten bezitten de volgende competenties: - Studenten kunnen doelstellingen kiezen en formuleren - Studenten kunnen leerinhouden structureren en vertalen in opdrachten. - Studenten kunnen een aangepaste methodische aanpak en groepsvormen bepalen. - Studenten kunnen evaluatie voorbereiden zowel gericht op het proces als het product. - Studenten beheersen de basiskennis van dit domein. - Studenten kunnen een soepel (naar organisatie toe) lesverloop voorbereiden

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Beeldende Vorming - Vanmeerbeeck AM, 2004. Beeldende Vorming. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout - Leerplan Beeldopvoeding in de Basisschool 1999 - Boekenreeks : Tekenvaardig, Handvaardig en Textielvaardig voor de Basisschool : uitg. Cantecleer-De Bilt - Aanbevolen lectuur : "Dada", een kunsttijdschrift voor kinderen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
10250212
Code:
10250212
Vakcoördinator:
Ann Marie Vanmeerbeeck
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands