Onderwijsbevoegdheid Frans (2006-2007)

De cursus biedt een verdieping aan met grotendeels dezelfde basisingrediënten als in de cursus van het eerste jaar. Voor woordenschat staan andere woordvelden op het menu en in het deel grammatica worden ook meer genuanceerde taalstructuren belicht. Bij de activiteiten rond taalvaardigheden, wordt aandacht besteed aan andere tekstsoorten en meer complexe taalsituaties. Hierbij gaan de zelfstandige activiteiten deels uit van begeleide zelfanalyse. In het deel vakdidactiek verdiepen we de activiteiten rond de vaardigheden en toetsen we deze werkwijzen en lesactiviteiten aan de verschillende leerplannen en eindtermen. We hebben ook aandacht voor foutendetectie en remediëring.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert - Studenten kunnen de basiswoordenschat deel 2 actief gebruiken. - Ze kunnen de uitgediepte aspecten van de grammatica verklaren, toepassen en didactisch ‘vertalen’. - Ze beheersen de vaardigheden in meer complexe taalsituaties.. Als cultuurparticipant -Studenten kunnen facetten van de franstalige cultuur toelichten. Als organisator - Studenten kunnen multimedia en ICT gebruiken in hun lessen. Als opvoeder en begeleider van leerprocessen - Studenten kunnen de lesactiviteiten vlot kaderen in de leerplannen en eindtermen. - Ze kunnen lesactiviteiten rond vaardigheden efficiënt voorbereiden en uitvoeren. - Ze kunnen een gerichte keuze maken uit werkvormen. - Ze kunnen kritisch met handboeken en met andere lesmaterialen werken. Als innovator - Studenten kunnen nieuwe werkvormen en lesmaterialen kritisch beoordelen en ook zelf ontwikkelen; - Ze kunnen didactische publicaties (traditionele en elektronische) raadplegen en gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Frans en Vakdidactiek Frans in 1 ilso Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Frans 1 ilso

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Boogers, Frank, Grammaire 2, onuitgegeven cursus Boogers, Frank, Méthodologie 2, onuitgegeven cursus De Spiegeleer, Grammaire 2000 De Spiegeleer, Vocabulaire 2000 De Spiegeleer, Exercices 2000

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254220
Code:
10254220
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Frans