Toegepaste chemie labo (2006-2007)

Verschillende instrumentele analysetechnieken worden toegepast voor de analyse van voornamelijk voedingsmiddelen:
 • titrimetrie bij zuur-base reacties wordt toegepast voor de bepaling van de concentratie van carbonaatmengsels
 • buffers en pH berekeningen
 • gravimetrie
 • Dunne laag chromatografie ter bepaling van kleurstoffen in snoep en identificatie van aminozuren
 • titrimetrie bij complexvormingsreacties wordt toegepast voor de bepaling van de hardheid van water
 • jodometrische titratie wordt toegepast voor de bepaling van het suikergehalte in een voedingsmiddel, hier wordt gebruik gemaakt van de methode van Luff-Schoorl
 • titrimetrie bij neutralisatiereacties wordt toegepast bij de eiwitbepaling in een voedingsmiddel, hier wordt gebruik gemaakt van de methode van Kjeldahl
 • spectrofotometrie wordt toegepast bij de bepaling van het fosfaatgehalte in een voedingsmiddel
 • gaschromatografie wordt gebruikt bij de bepaling van het ethanolgehalte in jenever
Hierbij wordt steeds de veiligheid in het labo bewaakt.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten leren de theoretische kennis van de scheikunde praktisch toepassen; daarnaast leren zij een aantal courant gebruikte laboratoriumtechnieken voor de analyse van landbouwproducten aan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie chemie 1 ste jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

niet gepubliceerde cursus - KHK

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292071
Code:
03292071
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands