Douanewetgeving en accijnzen (2006-2007)

Douane en accijnzen De cursus behandelt volgende onderwerpen: - Europese interne markt - Goederenverkeer tussen de EU en derde landen - Communautair douanewetboek - Preferentiële overeenkomsten - Gemeenschappelijk douanetarief en de tariefindeling van de goederen - Rechten bij invoer: invoerrechten, anti-dumpingrechten en compenserende rechten, agrarische elementen, tariefcontingenten, schorsingen, - Douanewaarde - Oorsprong van goederen - In het vrije verkeer brengen en in verbruik stellen van goederen - Economische douaneregelingen (basisbeginselen): douane-entrepots, actieve veredeling en passieve veredeling - Uitvoer - Bespreking van de verschillende accijnsproducten met hun specifieke kenmerken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Douane en accijnzen - De studenten kunnen de heffingsvoet inzake invoerrecht opzoeken in het douanetarief - De studenten kunnen tariefinstrumenten zoals tariefcontingenten en schorsingen opzoeken - De studenten kunnen een douanewaarde berekenen - De studenten kunnen de basisregels inzake preferentiële oorsprong en niet-preferentiële oorsprong toepassen - De studenten kunnen het belang en de betekenis van een EUR.1, een A.TR, een Formulier A, een factuurverklaring en een leveranciersverklaring definiëren - Studenten kunnen de basisbegingelen van de accijnsreglementering toepassen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Soms wordt verwezen naar personenbelasting of BTW.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Douane en accijnzen Willy Daens, 2006, Douane, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Willy Daens, 2004, Accijnzen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02243110
Code:
02243110
Vakcoördinator:
Kathleen De Troeyer
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands