Communicatie in het Duits (2006-2007)

Om de leerinhouden van het derde jaar te bepalen, vertrekken we van de activiteiten en vaardigheden die tot het beroepsprofiel van de Medical Managament Assistant behoren. Daarbij komen volgende thema's en situaties aan bod: - gezonde levenshouding - situaties in een artsenpraktijk / ziekenhuis - kuuroorden in Duitsland. De bestaande grammaticale kennis wordt herhaald en occasioneel uitgediept. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Vanpoucke, G. Niet-gepubliceerde cursus Duits.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • Andere: Modulaire evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08280330
Code:
08280330
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Duits