Moleculaire biologie (2006-2007)

Structuur en eigenschappen van DNA bij prokaryoten en eukaryoten DNA Enzymen: ligasen, topoïsomerasen, modificerende enzymen, nucleasen en polymerasen DNA-replicatie RNA en transcriptie Promoters voor transcriptie bij prokaryoten en eukaryoten Genexpressie bij prokaryoten en eukaryoten Insertiesequenties- transposons - repeterend DNA Mutatie en mutagenese DNA herstelmechanismen Overdracht van DNA: natuurlijke en kunstmatige Recombinant DNA: restrictie-enzymen, koppeling van DNA, vectoren, plasmiden cDNA Moleculaire technieken : Genexpressie in vitro, labeling van nucleïnezuren, sequentie-analyse, blotting, hybridisatie, polymerase-kettingreactie, DNA-diagnostiek Transgene planten

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
Toelichting:
Uitgaande van een aantal concrete gegevens (vectoren, restrictie-enzymes, bacteriën) schematisch een oplossing kunnen uitwerken om een bepaalde bacterie te transformeren en de controle uit te voeren.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de opbouw, de functie, de eigenschappen en het nut van DNA, RNA en enzymen weergeven. De student heeft inzicht in de structuur van DNA, de genetische manipulatietechnieken en hun toepassingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

DNA - een blauwdruk ; A,LB,M Biemans; A,A,F, Jochems; J,A,P, Sprangers

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Het examen is een mengeling van inzichtsvragen, een uitgebreide oefening, waar- en niet waar vragen en de studenten moeten enkele technieken uitleggen. De studenten kunnen vragen stellen gedurende de lessen en in het herhalingsmoment gedurende de dertiende week.
OA:
03292580
Code:
03292580
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands