Conditie (2006-2007)

Deze lessenreeks omvat 10 lesuren.. De nodige tijd wordt besteed aan houdingsopvoeding en rugscholing. Houdingsopvoeding omvat de kennismaking met medische trainingstherapie. Aan de hand van kleine materialen wordt er aan stabiliteits-en mobiliteits training gedaan ifv een gezonde rug voorlaeer met kracht te werken . De andere lessen worden uitvoerig besteed aan rugscholing. Hoe doen we het best al die krachtoefeningen zonder onze rug overmatig te belasten? Hoe werkt onze rug? Hoe gaan we om met hef- en tiltechnieken? Dragen we wel genoeg zorg voor onze jonge rug?

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
A. De lkr als inhoudelijk expert: 1. Studenten kunnen verwoorden wat medische trainingstyherapie inhoudt en kunnen dit toepassen in oefeningen 2, De studenten kunnen oefeningen op een correcrte manier uitvoeren 3, De studenten kunnen bewegingen uitvoeren met minder rugbelasting 4, De studenten kunnen hun kennis en vaardigheden integreren in hun dagelijkse leven. 5, De studenten kunnen elkaar corrigeren in hun houding en rugonvriendelijke activiteiten. B. De lkr als begeleider van leerprocessen C . De lkr als innovator D De lkr als opvoeder

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten hebben de onderwijsactiviteit anatomie met succes afgelegd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

onuitgegeven bundel rugscholing en medische trainingstherapie, Elke Poels

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253130
Code:
10253130
Vakcoördinator:
Elke Poels
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands