Staatsrecht en administratief recht (2006-2007)

- De staathervorming (beknopt overzicht) - De bevoegdheden van de federale overheid, gemeenschappen en gewesten, provincies en gemeenten - De instellingen en bevoegdheden van de Europese Unie - De rechtsbescherming van de burger tegen overheidsoptreden: - de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - het jurisdictioneel toezicht door de bugerlijke rechter - het jurisdictioneel toezicht door de administratieve rechter - Onteigeningen - Ruimtelijke ordening en stedenbouw - De rechten van de mens

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vanvelthoven Daisy, 2006, Staatsrecht en administratief recht, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en na afspraak op bureel
OA:
02242360
Code:
02242360
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands