RZL (2006-2007)

De cursus onderzoekt de mogelijkheden en het statuut van (zelf)reflectie als een spiegel die ons tegelijk een spiegel voorhoudt. Dergelijke vorm van reflectie fungeert als de 'open plek in een woud' (Hölderlin) waarbinnen we ons bewust (kunnen) worden van het eigen onderscheidingsvermogen alsook van de basisonderscheidingen binnen de 'cultural mainstream'. Het bevoorrecht uitgangspunt hierbij is het 'geluk om het geluk van de ander'. Het vermogen tot het innemen van het gezichtspunt van de minder fortuinlijke en gefortuneerde medemens leidt vervolgens tot relativering van een vrijheidsbenadering uitsluitend gericht op verworven rechten, ten voordele van sociale gelijkheidsaspiraties en oog voor het grotere geheel 'tout court'. Meer algemeen worden gewezen op de mogelijkheid tot het niet steeds vasthouden aan en zelfs het systematisch in vraag stellen van de eigen verwachtingen om uiteindelijk te constateren dat dit laatste gelijk staat met (de bereidheid tot) 'leren', ook voor wat betreft levensvragen in het algemeen...

A. Algemene competenties

  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen basisconcepten van het filosofisch taaleigen begrijpen. Studenten kunnen zinsperspectieven binnen maatschappelijke ontwikkelingen onderscheiden. Studenten kunnen hun levensbeschouwelijke keuzebekwaamheid benoemen en evt. bevragen. Studenten kunnen dialoogbereidheid naar waarde schatten en zelf toepassen. Studenten kunnen maatschappelijke processen en ideologieën naar humanitair & christelijk gehalte waarderen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

/

A. Type

  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Referentieteksten vanuit www.actualiteit.org

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • discussieseminarie
  • groepswerk
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • open boek

B. Omschrijving

OA:
03200600
Code:
03200600
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands