Vleesvee (2006-2007)

Kwalitatieve genetica: basisprincipes van de genetica, algemene wetten van de genetica, bijzondere overervingspatronen, toepassingen en vraagstukken Kwantitatieve genetica: principes van de majorgenetica, overervingsprofielen in populatie, populatiegenetica, indexaties en fokwaardeberekeningen, toepassingen De voeropname: van voer naar melk Voersystemen in de melkveehouderij: normvoeding, flat-rate feeding, fase voedering Gras, beweiding en bijvoeding Graskuil in melkveerantsoenen Snijmaïs in melkveerantsoenen Vervangen krachtvoer

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Inzichtelijke en parate kennis van de erfelijkheidsleer. Kunnen toepassen van erfelijkheidswetten en de kwantitatieve genetica in de belangrijkste veeteelttakken. Studenten kunnen vanuit theoretische achtergronden een praktisch rantsoen samenstellen en beoordelen voor melkvee. Praktische problemen voorkomend op een melkveebedrijf qua voeding kunnen door de studenten theoretisch benaderd worden om een adequate praktische oplossing voor te stellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293300
Code:
03293300
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands