Topics in de ziekenhuisverpleegkunde (2006-2007)

De studenten verwerven basiskennis m.b.t. de verschillende thema's. De studenten kunnen patiƫnten informeren, voorbereiden, de uitvoering van de zorgen beschrijven en goede nazorg bieden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C14 De zorg organiseren en coƶrdineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Leysens, Gr. (2006). Pijnmanagement. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier. te Rijdt, B. (2006). Neurologie. Onuitgegeven cursus. Eyer, N. (2006). Verpleegkunde op het operatiekwartier. Onuitgegeven cursus. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • Andere: werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03294100
Code:
03294100
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands