Basisverbredingspakket: Commerciële vaardigheden (2006-2007)

 • commercieel communiceren, wat is dat?
 • Inleidende vaststellingen
  • Inventaris van kennis en heersende vooroordelen
  • Verkopen in een bedrijfscontext
  • Relatie Marketing - Verkopen
 • Exploratie van de verkoopfunctie
  • Globale ARA van de verkoopfunctie
  • Soorten verkoopopdrachten
  • Verkoop als carrièreoptie
 • Exploratie van de verkoopopdracht
  • Aankoopmotivatie
  • Introductie theorie verkopen
  • Bepalen van behoeften en noden
  • Aankoopbeslissingsproces
  • Communicatie in verkopen
 • praktijk: doelgericht commercieel communiceren: hoe doe je dat? (verkopen, meedelen, groepsdiscussies, vergaderingen, ..)
 • Practicum Verkopen: Trading Minds (vak: projecten & cases)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
 • denk-en redeneervaardigheid: voorbereiden van doelgerichte commerciële communicaties op flow-chart
 • informatie verwerven en verwerken: verwerven van klanteninzicht (behoeften, prioriteiten, beslissingsbevoegdheid, verborgen agenda, ..) en het distilleren van implicaties naar communicatieaanpak
 • kritisch reflecteren: opnemen/verwerken/"voorspellen" van klantencommentaren, - bezwaren en -opmerkingen - informatie kritisch analyseren en verwerken tot concrete reacties in persoonlijk contact.
 • communicatie van voorstellen/oplossingen/informaties = centrale vakdoel
 • B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  Toelichting:
  oplossingsgericht adviseren = kern van adviserend verkopen

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
  Toelichting:
  kerntaak/-rol verkoper = adviseur voor zijn klanten

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

 • inzichtelijke basiskennis marketing
 • inzichtelijke basiskennis werking van een bedrijf
 • inzichtelijke basiskennis globale werking economie
 • A. Type

  • handboek
  • cursus
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  • elektronisch platform "marketing 2006-2007" rubriek "lesvakken - commerciële vaardigheden niveau 2" + hard copy op aanvraag
  • handboek: Operationeel Verkopen, Spruyt
  • WWW-links op elektronisch platform "marketing 2006-2007"

  C. Aanbevolen leermiddelen

  • e-zines verkopen
  • blogs over verkopen
  • eigen blogs studenten
  • vakblog

  A. Types

  • discussieseminarie
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

  B. Omschrijving

  • mondelinge bevraging van kernbegrippen en werkkaders (in eigen woorden kunnen verklaren/definiëren en met eigen voorbeeld kunnen illustreren)
  • mondelinge toelichten van
   • schriftelijk voorbereide inzichtelijke theorievraag
   • vooraf samengesteld studiedossier (leerstofverwerking naar latere praktijktoepassing binnen "project" + ervaringen met theorie toegepast in praktijkopdracht)

  A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • paper/werkstuk

  B. Omschrijving

  • mondelinge bevraging van kernbegrippen en werkkaders (in eigen woorden kunnen verklaren/definiëren en met eigen voorbeeld kunnen illustreren)
  • mondelinge toelichten van
   • schriftelijk voorbereide inzichtelijke theorievraag
   • vooraf samengesteld studiedossier (leerstofverwerking naar latere praktijktoepassing binnen "project" + ervaringen met theorie toegepast in praktijkopdracht)
  • via elektronisch leerplatform
   • ad hoc en op initiatief docent via valven
   • ad hoc en op initiatief studenten voor theorieverwerking
   • wekelijks voor praktijkprojecten & zelfstudie (progress reporting)
  • via mail: ad hoc op initiatief van docent en/of student
  • tijdens de ingeplande globalisatieblokken (contacturen)
  OA:
  08280210
  Code:
  08280210
  Vakcoördinator:
  Rita Vos
  Semester:
  1
  Studiepunten:
  5
  Onderwijstaal:
  Nederlands