Probleemoplossing PC en Internet (2006-2007)

Antivirus software installeren en up-to-date houden Het configureren van Windows XP om systeemcrashes en dataverlies te vermijden Het maken van backups en images Het terugplaatsen van backups en images

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Beveiligen van een Windows XP PC.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Gebruikerservaring met Windows XP

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02244082
Code:
02244082
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands