Marketing Management (2006-2007)

Business Intelligence: concepten, toepassingen en uitwerking tools, CRM en ERP; Illustratie Nielsen database marketing Networking: principes, online networking en gebruik tools Kwalitatief Marktonderzoek, gebruik van Mindmapping en gebruik in tool

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis van de voorgaande blokken is voldoende

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: PC tools en materiaal gastsprekers

B. Verplichte leermiddelen

Toledo materiaal Gebruikte tools Presentaties gastsprekers

C. Aanbevolen leermiddelen

Webinfo zoeken oevr aangereikte onderwerpen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • Andere: gastsprekers

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
02244050
Code:
02244050
Vakcoördinator:
Johan Smeuninx
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands