Technische aspecten van het Internet (2006-2007)

In dit vak leer je websites opzetten en beveiligen m.b.v. Micrsofot IIS (Internet Information Services). Je leert ook de werking van e-mail m.b.v. Microsoft Exchange.

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
Toelichting:
Het beheren van grote systemen en netwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een grondige voorkennis van Windows Server 2003, zoals die gegeven wordt in het vak Netwerkbesturingssystemen, is vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Sylabus van de docent

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242833
Code:
02242833
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands