CNC/CAM (2006-2007)

CNC-sturingen - Inleiding. - De verschillende soorten van bewerkingen op een CNC-machine. - Frezen, draaien en boren. - De programmatie van de CNC-machine. - De wegmeetsystemen. - Spantechnieken. - Opspannen, Positioneren, Klemmen - Werkstukhanteersystemen. - 5-assig versus 3-assig. - Voor- en nadelen. - Types van machines. - Vergelijking van programmeermethoden. - Groepentechnologie. - De invoering van de CNC machine. - Het vooronderzoek - De investeringsbeslissing. - De afname

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
Toelichting:
Studenten - hebben een algemene kennis van CNC-machines en CNC-sturingen - hebben een algemene kennis van de wegmeetsystemen. - hebben een algemene kennis van de problemen bij het opspannen, positioneren en klemmen van werkstukken - kunnen de voor- en nadelen van 5-assig versus 3-assig interpreteren - kennen de verschillende types van CNC machines - kennen groepentechnologie. - weten welke factoren de invoering van een CNC machine beïnvloeden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene kennis verspaningstechnieken Basiskennis goniometrie Een zeker vermogen tot het maken van abstracties Basiskennis CNC: G- en M-codes

A. Type

  • cursus
  • handboek
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Vermeiren Jan, 2006, Cursus CNC-machines, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Cursus Labo CNC

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling met schriftelijke voorbereiding Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen stellen.
OA:
03201492
Code:
03201492
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands