digitaal ontwerp (2006-2007)

 • Fabricage en studie van de MOS transistor
 • Combinatorische MOS poorten
 • Sequentiële MOS logische schakelingen
 • Dynamische logische schakelingen
 • Low power CMOS logische schakelingen
 • BiCMOS
 • Chip input en output schakelingen
 • VLSI design methodologieën
 • Design for manufacturing
 • CMOS subsystem design: datapad operators: adders, counter, multiplier

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
- de nieuwste technieken worden aangehaald - de student moet kunnen aanhalen wat de voor- en nadelen van de verschillende schakelingen zijn.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
De student kan:
 • een beschrijving geven van digitaal CMOS ontwerp: fabricage
 • een beschrijving geven van MOS transistoren
 • een beschrijving geven van sequentiele logica schakelingen
 • een beschrijving geven van dynamische logica schakelingen
 • een beschrijving geven van geheugens
 • een beschrijving geven van laagvermogen IC's
 • een beschrijving geven van input- en outputschakelingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Combinatorische en sequentiële digitale elektronica

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

CMOS digital integrated circuits analysis and design, Sung-Mo Kang en Yusuf Leblebici

C. Aanbevolen leermiddelen

zie ook http://www.colleman.be

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldvragen: zie: http://www.colleman.be
OA:
03200783
Code:
03200783
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands