Projectweek, seminaries en studieuitstappen (2006-2007)

Veertiendaagse uitwisseling met de Helho van Moeskroen (taalbad + bedrijfsgeörienteerde, organisatorische en sociale competenties).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: projectwerk

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • Andere: peer-to-peer

B. Omschrijving

OA:
02255200
Code:
02255200
Vakcoördinator:
Philippe Cornu
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands