Sportrecht (2006-2007)

De Belgische staatsinrichting Bronnen van het recht Korte notities over verenigingen en andere rechtspersonen Korte notities in verband met de burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid. Sportwetgeving met betrekking tot statuut van de professionele en niet-professionele sportbeoefenaar, de medisch verantwoorde sportbeoefening en de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De Belgische staatsstructuur en de gevolgen hiervan voor de sportwetgeving kunnen duiden De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar, organisator van sportevenementen, leraar lichamelijke opvoeding, trainer en sportbegeleider-monitor kunnen toelichten Inzicht kunnen aantonen in het statuut van de professionele en niet-professionele sportbeoefenaar. Eventuele risico’s met betrekking tot activiteiten als leraar lichamelijke opvoeding, organisator van sportieve evenementen, sportmonitor, trainer enz voortdurend kritisch kunnen bevragen vanuit het standpunt van een goede huisvader

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Sportrecht met inbegrip van de inleiding tot het recht Prof. Dr. M. BOES ACCO Losbladige cursus docent. Wim Van Tornout Brochure vzw-wetgeving van de Federale Overheidsdienst Justitie. Persartikels

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
10253113
Code:
10253113
Vakcoördinator:
Wim Van Tornout
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands