Uitdieping Frans (2006-2007)

teksten litteratuurgeschiedenis teksten 20° eeuw

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Litteraire teksten kunnen toelichten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Onderwijsvak Frans en Vakdidactiek Frans in 1 ilso Studenten bezitten de volgende competenties:- cf. competenties Frans 1 ilso

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Boogers, Frank, Littérature, onuitgegeven cursus Litteratuurlijst

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek

B. Omschrijving

OA:
10254720
Code:
10254720
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Frans