Managementvaardigheden (2006-2007)

- opbouw en stijl van een zakelijke tekst - vorm en schikking van een zakelijk bericht - mondelinge presentaties - telefoneren - vergaderen - verslagen en rapporten - solliciteren - communicatie bij een handelstransactie

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor kan zich mondeling en schriftelijk uitdrukken volgens de principes van de moderne, zakelijke communicatie. - De bachelor kan bij de inkoop vlot communiceren in het Nederlands met de leverancier. - De bachelor kan bij het ganse distributieproces vlot communiceren in het Nederlands. - De bachelor beheerst managementvaardigheden waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:: - basiskennis Nederlands secundair onderwijs (ASO of TSO) Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- Baeckens R., Meukens P., 2003. Zakelijke Communicatie. Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 208 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210569
Code:
05210569
Vakcoördinator:
Natalie Smets
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands