Magazijnbeheer (2006-2007)

 • Magazijnbeheer (type, functie, processen, inslag, opslag, uitsag, locatiebeheer en -aanduiding, orderpicking)
 • Statische opslagsystemen (legbord, palletstelling, in- en doorrijstelling, doorrolstelling, specials)
 • Dynamische opslagsystemen (paternoster, carrousel, legbordlift, miniload)
 • Opslag van milieu- en brandgevaarlijke goederen
 • Inrichting van in- en uitslag zone (los- en laadkade)
 • Case ontwerp magazijn

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C05 Het distributieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, leveringsvoorwaarde, prognose, productie-, distributie- en transportplanning, verpakkings- en transporteis, vervoersmodi en hun specifieke capaciteiten.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C10 Kan rekening houden met veiligheidszorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving, menselijke en sociale aspecten van de bedrijfsvoering.
 • C11 Kan rekening houden met milieuzorg en de invloed daarop van parameters als wetgeving.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
De Bachelor in de Logistiek is in staat om op adequate wijze: - de verschillende processen (inslag, opslag en uitslag) in een magazijn ontwerpen, optimaliseren en aansturen - een magazijnlay-out ontwerpen aangepast aan de logistieke noden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Introductie logistiek

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 1: Magazijnbeheer, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 2: Statische opslagsystemen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 3: Dynamische opslagsystemen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 4: Opslag van milieu- en brandgevaarlijke stoffen, Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Raf Meylaers, Magazijnbeheer - Deel 5: Apparatuur voor ontvangen en verzenden (los- en laadkade), Niet gepubliceerde curcus, KHKempen, Geel
 • Presentaties en cases op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210661
Code:
05210661
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands