Basiskennis computers en netwerken (2006-2007)

Het situeren van verschillende informaticavakken tijdens de opleiding. De basisprincipes van elektriciteit. De computer in al zijn facetten bekijken: langs de buitenzijde, langs de binnenzijde. De verschillende componenten van een computersysteem belichten waaronder: de voeding, de processor, het intern geheugen, het moederbord, de harddisk. De machinearchitectuur en de samenwerking van de onderdelen toelichten. De leerinhoud van Cisco CCNA1 verwerken: wat is er nodig om een computer aan te sluiten op internet, het OSI model en het TCP/IP model, de verschillende media die we kunnen gebruiken om data door te sturen, welke soort kabels waar te gebruiken, de verschillende vormen van LAN's bekijken (Ethernet, Fast ethernet, Gigabit ethernet, 10 Gigabit ethernet), broadcastdomein versus collisiondomein, switching, internetadressen en berekening van subnetten, inleiding routing protocols.

A. Algemene competenties

 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

PINKSTER, B. 2006, Installatie Hardware 3 , Academic Service ODOM / KNOTT 2006, Networking Basics CCNA1 Companion Guide, Cisco Press

C. Aanbevolen leermiddelen

Packet Tracer 4.0 (Cisco)

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240570
Code:
02240570
Vakcoördinator:
Filippo Bagnoli
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands