Offerteberekening (2006-2007)

Bespreking van: de aanleg van containerteelt en mogelijke recirculatietechnieken, de onkruidbestrijding, de ziekten en insectenbestrijding, de verschillende bemestingsmogelijkheden, de naaktzadigen en determinatieoefeningen, de voornaamste vaste planten Begeleiding van de teelt van diverse planten, zoals: perkplanten, terrasplanten Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, bedrijven, veilingen, vakbeurzen, ... Begeleiding van de containerteelt en laanboomteelt Kostprijsberekening voor uurloonkostprijs Opmaak bestek, opmaak offerte, methodiek nacalculatie, verkoop van een offerte Theoretische uiteenzetting aan de hand van dia’s Maken van ontwerptekeningen voor grootschalige en complexe opdrachten, controle op ontwerptekeningen door het maken van werkmaquettes Verfijnen van eigen grafische voorstellingen Gebruik van planten in de tuin: bespreken van voorraadlijsten van boom- en vasteplanten kwekerijen, plantencombinaties aan de hand van dia’s, ontwerpen van beplantingsplannen voor de gemaakte ontwerpen Voorstellen en bespreken van bestaande verhardingsmaterialen, esthetische normen bij de keuze van verhardingen

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de onkruidbestrijding in containerteelt en laanboomteelt beheersen. De studenten moeten de meest voorkomende ziekten en insekten in de boomteelt kunnen herkennen en een mogelijke bestrijding kunnen toepassen. De studenten moeten de verschillende bemestingsmogelijkheden in de boomteelt kennen. De studenten moeten de systematiek van de naaktzadigen en de voornaamste vaste planten kennen De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. De studenten moeten zodoende meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelt. De studenten werken zelf een gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit. De studenten kunnen de uurloonkostprijs bepalen van een tuinaanlegbedrijf. De studenten leren een methodiek voor het opmaken van bestek en offerte voor een tuinontwerp. De studenten leren de methodiek voor het uitvoeren van een nacalculatie De studenten kunnen een offerte aanprijzen. Verfijnen van basisprincipes voor het maken van tuinontwerpen Het kunnen analyseren en inzicht verwerven in meer complexe opdrachten Verder ontwikkelen van een goede grafische voorstelling Het kunnen samenstellen van beplantingsplannen voor grootschalige en complexe tuinontwerpen Visie ontwikkelen bij de keuze van harde materialen in de tuin

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293411
Code:
03293411
Vakcoördinator:
Harry Van Lint
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands