Communicatievaardigheden (2006-2007)

 • opbouw en stijl van een zakelijke tekst
 • vorm en schikking van een zakelijk bericht
 • mondelinge presentaties
 • telefoneren
 • vergaderen
 • verslagen en rapporten
 • communicatie bij een handelstransactie: prijsaanvraag, offerte, bestelling, bericht van verzending, klacht, antwoord op klacht, rappelbrief

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
Toelichting:
 • Studenten kunnen mondeling en schriftelijk communiceren volgens de principes van de moderne, zakelijke communicatie.
 • Studenten kunnen bij de inkoop vlot communiceren in het Nederlands met de leverancier.
 • Studenten kunnen bij het ganse distributieproces vlot communiceren in het Nederlands.
 • Studenten beheersen managementvaardigheden waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: diploma secundair onderwijs
 • Studenten bezitten de volgende competenties: geen

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Baeckens R., Meukens P. (2003). Zakelijke Communicatie. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • individuele taak
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
05210467
Code:
05210467
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands