Proefdierkunde (2006-2007)

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen die werden vastgelegd door het Belgische ministerie: Historiek, regelgeving en principes van toepassing in de proefdierkunde Genetica en fokkerij GLP Hygiëne en veiligheid Huisvesting en verzorging Dierenwelzijn, stress en angst Experimentele technieken Anesthesie en analgesie Euthanasie Basisprincipes heelkunde Anatomie en fysiologie Pathologie Bijzondere diersoorten: vissen, amfibieën Practicum Anatomie Practicum bedrijfsbezoek aan Janssen Farmaceutica

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
 • AB-DZ-EC10: Voorbereidingen treffen voor chirurgische ingrepen - 10A Het bepalen, onderhouden en voorbereiden van de chirurgische omgeving en het nodige materiaal voor de chirurgische ingrepen - 10B De patiënten klaar maken voor diergeneeskundige ingrepen.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
De studenten hebben een grondige kennis van de huidige wetgeving inzake het gebruik en het werken met proefdieren. De studenten kennen de anatomische en fysiologische werking van de verschillende proefdieren en hun daaruit volgende behoeften. De studenten kennen de basisbehoeften van de meeste proefdieren inzake voeding, huisvesting, omgevingsparameters, De studenten kunnen omgaan met proefdieren. De studenten kunnen enkele eenvoudige basistechnieken uitvoeren bij proefdieren De studenten hebben kennis van het toedienen van geneesmiddelen bij proefdieren. De studenten kunnen pijn en ongemak beoordelen bij proefdieren. De studenten kennen de meest voorkomende pathologieën bij proefdieren De studenten hebben de kennis van de meest voorkomende zoönosen en allergieën die ze kunnen oplopen door het werken en het in contact komen met proefdieren. De studenten kennen alle hygiënische maatregelen die moeten genomen worden bij het werken in een proefdiercentrum. De studenten hebben begrip van de genetica en de fokkerij m.b.t. proefdieren De studenten hebben kennis van de anesthesie en euthanasie bij proefdieren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: dieren

B. Verplichte leermiddelen

Dierenarts S. Tielemans, 2006. Niet gepubliceerde cursus. Dierenarts P. Dierckx, 2006 Niet gepubliceerde cursus. Professor C. Van Ginneken,2006. Cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

De student kan altijd terecht bij de veschillende docenten van de cursus.
OA:
03293490
Code:
03293490
Vakcoördinator:
Sophie Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands