Domotica (2006-2007)

Wat is en hoe werkt een domotica-systeem. De topologie van een EIB domotica-systeem kennen De opbouw en werking van een telegram van een EIB domotica-systeem kennen De werking van de vlaggen toegekend aan een communicatieobject kennen De theoretische aspecten van een EIB installatie kennen Bestuderen van de verschillende EIS-types Vergelijking tussen het OSI model en het EIB protocol. Bestuderen van de verschillende EIS-types Vergelijking tussen het OSI model en het EIB protocol. De werking en opbouw van een buskoppelaar kennen Werking van de dimmerfunctie, rolluiksturing, sferen, verwarming, LCD display. Een aantal praktische componenten van een domotica installatie bestuderen. De werking van een powerline EIB installatie bestuderen Visualisatie systemen voor een EIB installatie De Gira homeservers bestuderen en leren programmeren voor een EIB installatie Bestuderen van een aantal domotica systemen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De bachelor in elektrotechniekkan de topologie van een EIB domotica-systeem in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen. -De bachelor in elektrotechniek kan de opbouw en werking van een telegram van een EIB domotica-systeem in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen. -De bachelor in elektrotechniek kan de theoretische aspecten, opbouw en werking van een buskoppelaar, verschillende EIS types, vergelijking maken tussen het OSI model en het EIB protocol, van een EIB installatie in een duidelijk gestructureerde taal uitleggen. -De bachelor in elektrotechniek kan de werking van de dimmerfunctie, rolluiksturing, sferen, verwarming, LCD display uitleggen. -De bachelor in elektrotechniek kan een EIB-domoticasysteem aansluiten/ afregelen/ in bedrijf nemenl. -De bachelor in elektrotechniek kent de algemene werking van een powerline EIB installatie -De bachelor in elektrotechniekkent een visualisatie systeem voor een EIB installatie -De bachelor in elektrotechniek kan zelfstandig een EIB domotica systeem in bedrijf stellen. -De bachelor in elektrotechniek kan onderhoudsproblemen in een EIB domotica-systeem zelfstandig verhelpen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen. - Digitale systemen 1 en digitale systemen 2. - Elektronica en elektriciteit. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd. - Digitale sytemen 1 en digitale systemen 2. - Elektronica en elektriciteit. Studenten bezitten de volgende competenties. - Algemene en beroepsgerichte competenties.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: didactische middelen

B. Verplichte leermiddelen

Paul Boonen, 2005, Domotica . Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. officiële EIBA cursus , 6 delen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210319
Code:
05210319
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands