telecommunicatie (2006-2007)

 • Amplitudemodulatie
 • Single sideband
 • Frequentie modulatie
 • Radio ontvangers
 • Transmissielijnen
  • Karakteristieke impedantie
  • kwart en halve golflengte
  • Smith kaart
  • aanpassing belasting van lijnen aan de karakteristieke impedantie
  • Componenten
 • Uitzenden en voortplanten van golven
  • Omgevingseffecten
  • Propagatie van golven
 • Antenne's
 • Golfgeleiders
 • Radar en secundaire radar
 • DAB

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
De student moet kunnen aantonen dat hij in de praktijk de aanpassing van de belasting aan de karakteristieke impedantie op verschillende manieren kan uitrekenen, gebruik makende van de Smith kaart.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan:
 • modulatietechnieken en frequentieinhoud ervan beschrijven voor AM, SSB, PM en FM
 • Smith kaarten gebruiken
 • een beschrijving geven van de voortplanting van golven
 • een beschrijving geven van antenne's en hun stralingspatroon
 • een beschrijving geven van golfgeleiders
 • een beschrijving geven van de werking van de radar en secundaire radar
 • een beschrijving geven van DAB

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Analoge elektronica
 • kennis van het begrip "spectrum"

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus (gebaseerd op boek: Electronic Communication Systems - Kennedy en Davis), inhoud: zie: http://www.colleman.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

voorbeeldvragen: zie: http://www.colleman.be
OA:
03200631
Code:
03200631
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands