Inleiding logistiek en transport (2006-2007)

- Logistiek denken - Logistieke concepten en processen - Externe logistieke prestaties - Transport en distributie - Flexibiliteit in de logistieke organisatie - Interne logistieke inspanning - Logistiek in een breder kader

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van co√∂rdinator.
Toelichting:
Studenten kunnen zich realiseren wat logistiek denken inhoudt. Studenten kunnen de belangrijkste logistieke concepten inhoudelijk begrijpen. Studenten kunnen de logistieke processen in kaart brengen. Studenten kunnen aantonen dat logistiek doorheen de ganse bedrijfsvoering een belangrijke rol speelt in de kostenbeheersing en de rendabiliteit. Studenten kunnen aangeven hoe logistieke processen kunnen worden gestuurd om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Studenten kunnen de sterke en zwakke punten van de transportsystemen evalueren. Studenten zijn in staat om de relaties tussen logistiek en andere bedrijfsprocessen te analyseren en verbanden te leggen met kwaliteit en klantentevredenheid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verwoerd W., Inleiding logistiek , 2006, Vierde, herziene druk, Uitgeverij Boom Amsterdam, 264 blz. ISBN-10-:90 8506 298 5 (www.inleidinglogistiek.nl)

C. Aanbevolen leermiddelen

Bijkomende informatie via het Toledo leerplatform

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242040
Code:
02242040
Vakcoördinator:
Antoine De Vleeschauwer
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands