Java (2006-2007)

 • Klassen en objecten
 • Taalelementen in Java: syntax, iteraties, selecties.
 • Werken met Java API
 • Overerving.
 • Eén- en meerdimensionale arrays.
 • Applets
 • Swing-API
 • Interfaces
 • Event-afhandeling in Java
 • Applicaties
 • Excepties
 • Bestanden.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
De student kan oplossingen uitwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • aan de computer
 • open boek
 • individuele taak

B. Omschrijving

Er wordt wekelijks een monitoraat georganiseerd waar de student extra toelichtingen kan krijgen ivm de theorie of waar hij/zij onder begeleiding oefeningen kan maken.
OA:
02242630
Code:
02242630
Vakcoördinator:
Christel Maes
Semester:
2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands