Windows Server 2003 (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Installation and deployment. - basics about users and group accounts - basic user and computer management Hoofdstuk 2 : Implementing DNS - preparing dns for Active Directory Hoofdstuk 3 : Active Directory basics Hoofdstuk 4 -5 : logical structure of AD - AD domain controller roles (FSMO) Hoofdstuk 6 : group policy - group policies - software deployment - group policy management console Hoofdstuk 7 : trust relationships and forests structure Hoofdstuk 8 : Active Directory sites and replication Hoofdstuk 9 : disk management - partitions, Raid configurations Hoofdstuk 10 : file management EFS - DFS - shares - quota management Hoofdstuk 11 : backup and recovery Hoofdstuk 12 : routing and remote access - IPSEC protocol - Routing - PPTP protocol - Hoofdstuk 13 : DHCP Hoofdstuk 14 : IIS - IIS6 : web server management - IIS and SSL security Hoofdstuk 15 : Certificate Server Hoofdstuk 16 : Remote Installation Services

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
- De Bachelor in ICT kan de installatie en configuratie van een Windows 2003 R2 Server met succes doorlopen zodat hij/zij een rollout of upgrade in een netwerk plant, implementeert, opvolgt en automatiseert. - De Bachelor in ICT kan het raamwerk van data-beveiliging omvormen tot een situatie waarin de data op een server beveiligd wordt volgens de wensen van de gebruikers. - De Bachelor in ICT kan de verschillende aspecten van services en protocollen zo evalueren zodat hij/zij in team een netwerkprobleem kan oplossen. - De Bachelor in ICT kan de configuratie en de data van een server op adequate manier backup'en zodat hij/zij met succes een systeem terug kan herstellen. - De Bachelor in ICT kan de opbouw van een windows domain plannen zodat hij/zij voor -en nadelen kan voorleggen aan het management. - De Bachelor in ICT heeft een brede kennis van windows begrippen zodat hij flexibele implementaties implementeert die aangepast zijn aan de noden van het netwerk. - De Bachelor in ICT beheerst het synchronisatie proces van Active Directory en configureert de connecties tussen servers, zowel in grote als kleine netwerken. - De Bachelor in ICT verzamelt informatie over security zodat hij/zij via nieuwe software aanpassingen het netwerk kan beveiligen. - De Bachelor in ICT kan een webserver configureren zodat hij/zij de werking van de webserver kan documenteren en een audit van een webserver kan doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- basiskennis TCP/IP - basiskennis Windows XP - basiskennis networking essentials - basiskennis share en network security

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

HABRAKEN, Joe, 2003, Microsoft windows server 2003 in 24 uur, SAMS, 386p

C. Aanbevolen leermiddelen

MINASI, Mark,et al, 2003, Mastering Windows Server 2003, SYBEX, 1677 p

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210337
Code:
05210337
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands