Creatieve en socio-culturele activiteiten (2006-2007)

De soepele invulling van dit opleidingsonderdeel laat toe in te spelen op de actualiteit. De volgende items zijn slechts voorbeelden van mogelijkheden : cultuurverwerving en -verwerking via museum- en stadsbezoek, bijwonen van film-, dans- of theatervoorstellingen ; filmopvoeding ; E.H.B.O. en gezondheidsopvoeding ; multiculturele aspecten van en mondiale problematiek in onze samenleving ; milieuzorg ; studiedagen i.v.m. sociale thematieken zoals kindermishandeling ; opvoeding tot burgerzin ; culturele reis ; werken aan eigen creativiteit en expressiviteit.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
Toelichting:
zelfstandige activiteiten organiseren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-de studenten kunnen actuele thema’s en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen rond het sociaal-politieke, het sociaal-economische, het levensbeschouwelijke, het cultureel-esthetische en het cultureel-wetenschappelijke domein -de studenten kunnen hun eigen visie m.b.t. diverse kunstvormen formuleren -de studenten kunnen in team werken -de studenten ontwikkelen organisatorische vaardigheden -de studenten ontwikkelen expressieve en creatieve vaardigheden -de studenten schenken in hun handelen aandacht aan gezondheidsopvoeding -de studenten schenken in hun handelen aandacht aan milieuzorg -de studenten beheersen de basistechnieken van eerstehulpverlening -de studenten kunnen positief-kritisch omgaan met een multiculturele samenleving

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er zijn geen bepaalde startcompetenties vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

---------------

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250040
Code:
10250040
Vakcoördinator:
Josée Van Steenbergen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands