analoog ontwerp (2006-2007)

- Werking en specificaties van geavanceerde operationele verrsterkers (OPAMPS): ---versteking ---bandbreedte ---ruis ---stabiliteit en compennsatie ---slew rate ---CMFB ---PSRR ---matching - Spannings- en stroomreferenties - harmonische distortie en intermodulatie -inleiding tot RF CMOS ontwerp

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan een beschrijving geven van analoog CMOS ontwerp op gebied van geavanceerde operationele versterkers, spanningsreferenties, oscillatoren en switched-capacitor schakelingen. De student kan het gedrag van deze schakelingen op gebied van versterking, bandbreedte, stabiliteit, ruis, lineariteit en vermogenverbruik beschrijven en vergelijken. De student heeft kennis van de opbouw van zender en ontvanger chips voor moderne draadloze systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

-Eigen cursusteksten -Design of Analog Cmos Integrated Circuits, B. Razavi, ISBN 0072380322, McGraw-Hill, 2003 (wordt als handboek gebruikt)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200782
Code:
03200782
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands