economisch beleid (2006-2007)

De cursus geeft informatie en inzicht over een aantal items: Landbouwbeleid --- Historisch kader bij het ontstaan --- Ontstaan en keuzes --- Uitbouw het beleid --- Ontstaan van problemen --- Internationale druk --- Vroege hervormingen --- Invloed van het beleid op Oost-Europa --- Invloed van het beleid op USA --- Invloed van het beleid op ontwikkelingslanden --- WTO --- Actualiteiten - Landbouweconomie (steeds op macro-economisch niveau) --- Vraag naar landbouwproducten --- Aanbod van landbouwproducten --- Vraag en aanbod van arbeid --- Vraag en aanbod van grond --- Vraag en aanbod van kapitaal

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
Het huidige landbouwbeleid leren kennen Inzicht krijgen van de redenen van de hervormingen De hervormingen (historisch en actueel) leren kennen Kennis bijbrengen over de landbouwsector op macro-economisch niveau

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist De basisbegrippen worden aangeleerd Een basiskennis over politieke besluitvorming is wenselijk. Kennis van elementaire economische regels en begrippen maken het verwerken van de cursus gemakkelijker.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • Andere: mondeling met schriftelijke voorbereiding

B. Omschrijving

OA:
03202320
Code:
03202320
Vakcoördinator:
Leander De Vos
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands