Duitse correspondentie 1 (2006-2007)

De cursus, die enkel via Toledo toegankelijk is, omvat in de eerste plaats tips en normen in verband met brieven en e-mails. In het tweede jaar bevat de cursus een opsomming met de belangrijkste aspecten van de opbouw en de woordenschat van zakelijke correspondentie en wordt een hele reeks briefsoorten, variërend van aanvraag tot aanmaning, besproken en ingeoefend. Datzelfde gebeurt ook voor zakelijke e-mails. Gesimuleerde telefoongesprekken vormen een aanvulling bij de schriftelijke communicatie per brief of e-mail. De cursus bevat ook een lijst met websites die aspecten van de zakelijke communicatie verder uitdiepen.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
Toelichting:
De studenten worden vertrouwd gemaakt met verschillende vormen van moderne schriftelijke externe communicatie in het Duits.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Eindcompetenties van het overeenkomstige vak in het eerste jaar: Communicatie in het Duits in 1 OM.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Duitse correspondentie, cursus via http://toledo.khk.be/

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02240150
Code:
02240150
Vakcoördinator:
Jan Essers
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Duits