analoge elektronica oef (2006-2007)

Oefeningen op Diodeschakelingen - Gelijkrichting en afvlakking - Clippingschakelingen - Clampingschakelingen Rustinstelling van transistorschakelingen De transistor als versterker - Principe van versterking - Gebruik van LF-equivalente schema's De transistor als schakelaar Frequentieweergave - Bode-diagram - De operationele versterker - Verschilversterker - Ideale en praktische operationele versterker - Lineaire analoge systemen - Eenvoudige niet-lineaire schakelingen -

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Analyse van schakelingen waarin halfgeleidercomponenten gebruikt worden Studie van beperkingen in verband met frequentie-weergave Analyse van schakelingen met operationele versterkers Schakelingen bouwen en testen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Digitale cursus op TOLEDO Verwijzingen naar interessante websites Gebruik van componenten en meetapparatuur tijdens de labozittingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

De zittingen gaan door in een practicumlokaal zodat het resultaat van de oefeningen ook onmiddellijk kan gesimuleerd en eventueel gebouwd en nagemeten kan worden.

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
03200151
Code:
03200151
Vakcoördinator:
Rob Schoenmakers
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands