Sociale informatiekunde 2 (2006-2007)

• Tekstverwerking in Word: een gegeven tekst editeren, opmaken, een voetnoot invoeren, kop-en voetteksten gebruiken, figuren invoegen en bewerken, tabellen maken, de functie: “brieven en verzendlijsten”gebruiken, bestanden koppelen, werken met een bestaand sjabloon: opmaakprofielen toekennen, automatisch een inhoudstafel of lijst met tabellen genereren. • Rekenbladen in Excel: de basismanipulaties, de opmaak van gegevens, rekenen d.m.v. functies en formules, grafieken generen en het gebruik van de statistische functie: de frequentieverdeling.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
Toelichting:
C2.1 De MA beschrijft en analyseert sociale situaties integraal. • Zoekt actief naar informatie in de situatie (exploreren) C2.2 De MA rapporteert zo, dat hij de informatie voor alle betrokkenen verstaanbaar, acceptabel en betekenisvol kan maken. • Communiceert in de verslaggeving rekening houdend met alle betrokkenen C7.3 De MA ontplooit het eigen professioneel functioneren permanent in een kritische verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in de socio-professionele context. • Leest op regelmatige basis vaktijdschriften en nieuwe relevante literatuur • Volgt nieuwe ontwikkelingen • Heeft een eigen strategie om nieuwe ontwikkelingen op te volgen en eventueel in te passen in de eigen taak

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

• KHKgerelateerde toepassingen: Toledo (elektronisch leerplatform) en het Edu-mail systeem gebruiken, in de catalogus van de mediatheek zoeken, documenten downloaden van de I: en de J:-schijf, bestanden op de dropfolder plaatsen en rapporteren d.m.v. het verslagsjabloon.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Lesnota's, aangevuld met de lesslides (beschikbaar via Toledo en Campinia Media) "Oefeningen Word" en "Inleiding Excel" Campinia Media (2005), Pieter Lievens

C. Aanbevolen leermiddelen

"Word XP voor beginners" en "Excel XP 1, 2 en 3" Campinia Media (2004), Roger Frans zijn aanbevolen literatuur maar geen verplichte leermiddelen.

A. Types

 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
04230121
Code:
04230121
Vakcoördinator:
Veerle Declerck
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands