automatisering (2006-2007)

Studie van het gedrag van lineaire regelsystemen. - Inleiding - Canonieke vorm en transformatietheorema’s - Eénheidsteruggekoppelde systemen - Reductie van blokdiagrammen - Signaalstroomdiagrammen Kringloopstelsels - Vereisten voor kringloopsystemen - Kringloopstelsel van de eerste graad - Compensatie door differentiatie en integratie - Afwijkingsconstanten Overdrachtsfuncties - Begin- en eindwaardentheorema - Besluit Harmonische analyse - Verband met Laplace-transformaties - Harmonische analyse - Het polaire diagram - Het bode diagram - Het cartesiaans diagram Stabiliteit - Algemene studie - Algemene regel voor de stabiliteit - Criterium van Routh-Hurwitz - De methode der wortellijnen - Het criterium van Nyquist Teruggekoppelde systemen - Nauwkeurigheid, systeemtype en foutconstanten - Voorbeelden Stabiliteitsontwerp - Analyse-methoden - Parameters - Ontwerp-methoden - Voorbeelden - M-cirkels en de N-cirkels Ontwerpen van teruggekoppelde systemen - Voorbeelden Labo: - Inleiding industriële automatisering - Kennismaking met PLC-hardware en –terminologie - Het programmeerpakket SIMATIC STEP 7 - De PLC-basisinstructies - Methoden voor het oplossen van logische problemen - Getallenverwerking met PLC - Analoge signaalverwerking

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Kennis van de basis van lineaire regelsystemen. Kunnen bepalen van de eigenschappen van kringloopstelsels. Opstellen van overdrachtfuncties van servosystemen. Labo De terminologie van de PLC-wereld kunnen hanteren Kunnen omgaan met de software-tools die nodig zijn om een PLC te programmeren Kunnen analyseren van een logisch besturingsprobleem De hierboven vermelde analyse kunnen vertalen naar een PLC-besturingsprogramma Een bestaand PLC-programma kunnen lezen en begrijpen met de bedoeling wijzigingen of verbeteringen aan te brengen Een meetprobleem met PLC’s kunnen oplossen via analoge signaalverwerking

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Opstellen van differentiaalvergelijking en oplossen via Laplace-transformatie Voorstellingen in het complexe vlak Algemene begrippen van de wiskunde Booleaanse logica, basiskennis elektriciteit Schema-tekentechnieken

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Labo Eigen cursus, ondersteund door powerpoint presentatie, demo’s en oefenopdrachten Praktisch PC/PLC-opstellingen voor het realiseren en uittesten van de oefeningen Papieren en elektronische handboeken van de PLC’s en de benodigde softwaretools

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
03200900
Code:
03200900
Vakcoördinator:
Staf Valkenborghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands